gallery/logo
ՀԻԴՐՈ ՍԹՈՐՄ

ՈՒսումնասիրություն

 

Խորհուրդատվություն

 

Լուծումներ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՐՀՈՒՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

gallery/pexels-photo (2)
gallery/startup-photos
gallery/pexels-photo (3)
 • Նախնական տվյալների հավաքագրում և ուսումնասիրություն
 • Նախնական բնապահպանական զննություն
 • Հասարակական իրազեկում, սոցիալական/գենդերային ուսումնասիրություններ
 • Ֆինանսական վերլուծություն

 

 • Նախագծային փոփոխությունների առաջարկությունների քննարկում:
 • Աշխատանքային նախագծում չնշված լրացուցիչ ծավալներից բխող հարցերի քննարկում և համաձայնեցում:
 • Վերանախգծում պահանջվելու դեպքում` փոփոխության պատվերի ընթացակարգի կազմակերպում:
 • Կատարողական գծագրերի ստուգում:
 • Ռազմավարական և բիզնես պլանների մշակում
 • կազմակերպչական կառուցվածքի վերանայում
 • աշխատաքային պարտականությունների նկարագրությունների վերանայում և մշակում
 • առևտրային քաղաքականության մշակում/վերանայում
Մեր աշխատանքի սկզբունքները
gallery/people-office-group-team
gallery/pexels-photo (4)
 • Հաճախորդների բավարարություն
 • Բողոքների պատշաճ վերանայում
 • Ծառայություների մատուցում սեղմ շամկետներում
 • Հաճախորդների շրջանակների ընդլայնում
 • Գործող օրենսդրությանորմերի խստիվ պահպանում
 • Աշխատանքային ճշմարտություն
 • Նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործում

Գործընկերներ

http://hidrostorm.com/
Շինարարություն
Նախագծում
Արտադրություն
Քաղաքացիական շինարարություն
Հիդրոշինարարություն